Záruční podmínky Veronica

19.04.2017
Při zakoupení stroje značky Veronica máte možnost při splnění podmínek získat prodlouženou záruku 5 let!

Máte-li šicí stroj Veronica či zvažujete jeho koupi, potěší Vás, že u této značky získáte prodlouženou záruku 5 let. Pro získání prodloužené záruku 5 let, je zapotřebí se po nákupu se svým strojem zaregistrovat na příslušeném webu a dodržovat stanovené podmínky - přečtěte si v záručním listě, který obdržíte se zakoupeným strojem. Tato možnost se vztahuje na všechny stroje Veronica.  V případě, že si svůj stroj nezaregistrujete do 30 dnů od zakoupení, je záruka stroje standardních 24 měsíců!

O úspěšné registraci a prodloužení základní záruční doby o 12 měsíců budete informováni na Vámi uvedený e-mail.


Požadavek na provedení záruční opravy uplatňujte u nás na prodejně, kde jste jej zakoupili.

Šicí stroje Veronica zakoupené na našem e-shopu jsou určeny pro domácí využití, nikoliv pro dílenský provoz!


Záruka se nevztahuje:

- na reklamace výrobku v souvislosti s běžným opotřebením či poškozením jednotlivých částí nebo celku v rámci jeho používání, stejně tak reklamace částí podléhajících běžné spotřebě včetně spotřebního materiálu jako jsou např. stehové desky, jehly, řemínky, žárovky, chapače, cívková pouzdra, pedál atp., dále reklamace se změnou barvy či povrchové úpravy výrobků, způsobených vnějším vlivem.

- na případy, kdy k výskytu závady došlo vlivem zanedbané údržby, např. znečištění výrobku a jeho částí, stejně tak tím, že nejsou dodrženy instrukce pro správnou údržbu odpovídající jednotlivým typům výrobku. Pravidelná údržba výrobku v servisním středisku a případné výměny či opravy jeho částí, související s touto údržbou nejsou považovány za záruční opravy a jejich hrazení je rovněž vyjmuto ze záruky.

- na zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrné zacházení, přetěžování, použiváním jiného než doporučeného spotřebního materiálu apod.) - používání výrobku by mělo vždy odpovídat postupům uvedeným v návodu k obsluze.

- na instalaci nebo použití výrobku způsobem, který neodpovídá technickým, bezpečnostním a jiným zákonem stanoveným normám.

- na zničení nebo poškození výrobku způsobené opravou v neautorizovaném servisu nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele (sejmutí ochranného krytu, poškození plomb, provedení jakýchkoliv úprav, modifikací a adaptací)

- na zničení nebo poškození výrobku při přepravě v neadekvátním a nesprávném balení výrobku

- na zničení v důsledku nehody, pádem, teplem, případně působením vody či jiné tekutiny, ohně, nadměrného světelného záření a nesprávné ventilace, přepětí v síti, nebo jiné příčiny dané vyšší mocí.

- na zničení v důsledku nehody, pádem, teplem, případně působením vody či jiné tekutiny, ohně, nadměrného světelného záření a nesprávné ventilace, přepětí v síti, nebo jiné příčiny dané vyšší mocí.Ve většině případů se jedná o uživatelskou chybu, ne o závadu stroje.
Při jakékoliv komunikaci prosím uvádějte typ stroje, výrobní číslo, číslo faktury a rok nákupu.