Záruční podmínky Texi

19.04.2017
Pokud zvažujete nákup šicí stroje Texi nebo jej již máte doma, určitě Vás budou zajímat záruční podmínky a záruční lhůta těchto strojů. Záruční lhůta u těchto strojů je standardně 36 měsíců.

Máte-li šicí stroj Texi či zvažujete jeho koupi, získáte záruku na dobu 36 měsíců od data prodeje za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s návodem k obsluze. Tato záruka se vztahuje na všechny modely strojů Texi.

Na šicí stroje Texi zakoupené v našem eshopu poskytuje značka - dovozce Janome servis door to door. V případě záruční opravy si u vás stroj vyzvedne přepravce, zdarma jej odveze do autorizovaného servisu, v servisu stroj opraví a zdarma ho přiveze kurýr PPL zpět.

Požadavek na provedení záruční opravy uplatňujte u nás na prodejně, kde jste jej zakoupili.

Šicí stroje Texi zakoupené na našem e-shopu jsou určeny pro domácí využití, nikoliv pro dílenský provoz!Záruka se nevztahuje:

- na reklamace výrobku v souvislosti s běžným opotřebením či poškozením jednotlivých částí nebo celku v rámci jeho používání, stejně tak reklamace částí podléhajících běžné spotřebě včetně spotřebního materiálu jako jsou např. stehové desky, jehly, řemínky, žárovky, chapače, cívková pouzdra, pedál atp., dále reklamace se změnou barvy či povrchové úpravy výrobků, způsobených vnějším vlivem.

- na případy, kdy k výskytu závady došlo vlivem zanedbané údržby, např. znečištění výrobku a jeho částí, stejně tak tím, že nejsou dodrženy instrukce pro správnou údržbu odpovídající jednotlivým typům výrobku. Pravidelná údržba výrobku v servisním středisku a případné výměny či opravy jeho částí, související s touto údržbou nejsou považovány za záruční opravy a jejich hrazení je rovněž vyjmuto ze záruky.

- na zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrné zacházení, přetěžování, použiváním jiného než doporučeného spotřebního materiálu apod.) - používání výrobku by mělo vždy odpovídat postupům uvedeným v návodu k obsluze.

- na instalaci nebo použití výrobku způsobem, který neodpovídá technickým, bezpečnostním a jiným zákonem stanoveným normám.

- na zničení nebo poškození výrobku způsobené opravou v neautorizovaném servisu nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele (sejmutí ochranného krytu, poškození plomb, provedení jakýchkoliv úprav, modifikací a adaptací)

- na zničení nebo poškození výrobku při přepravě v neadekvátním a nesprávném balení výrobku

- na zničení v důsledku nehody, pádem, teplem, případně působením vody či jiné tekutiny, ohně, nadměrného světelného záření a nesprávné ventilace, přepětí v síti, nebo jiné příčiny dané vyšší mocí.


Záruční Servis door to door
 
Podmínky:
Servis door to door se vztahuje na všechny šicí stroje Janome i Juno (s výjimkou Janome Sew Mini a Janome MB-4) zakoupené od 1. června 2011.

- stroj musí být zakoupen v našem internetovém obchodě Ráj-šití.cz
- stroj musí být k vyzvednutí na území České republiky
- stroj musí být v platné záruce (tato záruční doba se liší dle sjednaných podmínek)
- stroj musí být připraven na předání přepravci kompletní v originální krabici s originálními polystyreny, které garantují nepoškození přístroje (pokud zákazník nemá originální krabici vč. polystyrenů, bohužel přichází o možnost servisu door to door)
- stroj musí být zaslán s kompletním příslušenstvím pro případ odzkoušení (zejména cívka, pedál, kabel atd.)

V případě, že se u Vašeho šicího stroje Janome v době záruky vyskytne závada, doporučujeme nejprve:
- zavolat k nám na tel. číslo 725 505 344 nebo
- poslat email vč. popisu závady na obchod@raj-siti.cz.

Závadu zkonzultujeme s technikem z autorizovaného servisu Janome. Ve většině případů se jedná o uživatelskou chybu, ne o závadu stroje.
Při jakékoliv komunikaci prosím uvádějte typ stroje, výrobní číslo, číslo faktury a rok nákupu.