Škola šití II.

20.09.2011
Vítejte v rubrice Škola šití. V rubrice Škola šití poskytujeme rady pro obvyklé i méně obvyklé postupy při šití na šicích strojích. Na tomto místě naleznete informace a inspiraci jak přišívat knoflíky, jak obšívat knoflíkové dírky, jak šít s dvojjehlou, jak šít různé druhy stehů, apod. Rady na této stránce vycházejí z pracovních postupů pro různé druhy šicích strojů, proto je třeba při aplikaci postupů uvedených na této stránce postupovat obdobně a přibližně. Nevíte-li si rady, hledejte radu u nás.

Pokračování oblíbené školy šití.

 

Jak funguje kyvný chapač?

 


Jak funguje IDT systém pro šicí stroje Pfaff?Automatické obšívání knoflíkových dírek

Moderní šicí stroje nabízejí funkci obšívání knoflíkových dírek zpravidla v jedné ze dvou základních modifikacích. Jedná se o poloautomatické obšívání knoflíkové dírky (tzv. na čtyři kroky) a o automatické obšívání knoflíkové dírky (tzv. na jeden krok).

V případě automatického obšívání knoflíkových dírek stačí jedno nastavení a šicí stroj automaticky knoflíkovou dírku obšije. Před samotným obšíváním knoflíkové dírky pamatujme na dvě doporučení:


1) Před zahájením vlastního obšívání je doporučováno provést na kousku látky zkoušku obšívání dírky. Jestliže stehy na obou stranách dírky nevypadají úplně stejně, je třeba provést následující seřízení:

I. Nastavíme délku stehu a na zkušebním kousku látky prošijeme levou stranu dírky. Přitom pozorujeme posouvání látky.
II. Jestliže je klikatý steh na levé straně dírky příliš nebo málo zahuštěný, musíme vhodným způsobem upravit délku stehu (kolečkem voliče délky stehu, případně jiným způsobem regulace délky stehu v závislosti na typu šicího stroje).
III. Jakmile dosáhneme žádoucího výsledku na levé straně knoflíkové dírky, přesuneme svoji pozornost směrem k pravé straně knoflíkové dírky, kterou opět prošijeme a přitom pozorujeme posouvání látky.
IV. Je-li klikatý steh na pravé straně příliš nebo málo hustý ve srovnání s levou stranou, seřídíme odpovídajícím způsobem s pomocí velkého šroubováku šroubek (případně jiný příslušný ovladač podle typu šicího stroje) na zadní straně šicího stroje směrem "-", je-li pravý klikatý steh příliš řídký ve srovnání s levým stehem, nebo směrem "+", je-li levý klikatý steh příliš řídký ve srovnání s pravým stehem.


2) Při obšívání knoflíkových dírek na měkkých látkách je doporučováno podložit zpevňující látku.

Pracovní postup:

Nyní již můžeme přistoupit k samotnému obšívání knoflíkových dírek.
Nejprve křídou označíme místo, na kterém má být vyhotovena knoflíková dírka.
Potom nasadíme správnou patku a nastavíme kolečko voliče stehu. Spustíme patku a značku na látce sladíme se značkou na patce. Přední lem dírky se bude šít jako první.
Jako další krok umístíme knoflík do držáku patky pro přišívání knoflíků.
Páčku (na levé straně patky) spustíme dolů a zatlačíme od "sebe". Potom spustíme šicí stroj tím, že sešlápeneme regulátor otáček, a zároveň lehce přidržíme horní nit.
Šicí stroj obšívá knoflíkovou dírku zpravidla od bližšího užšího okraje, přes levý širší okraj, vzdálený užší okraj až po pravý širší okraj, u kterého samotné obšívání knoflíkové dírky končí. Po ukončení obšívání zastavíme šicí stroj.
Abychom zabezpečili švy proti párání, po skončení obšívání dírky otočíme látku o 90° proti směru pohybu hodinových ručiček a prošijeme přední lem několikrát přímým stehem.
Nakonec zajistíme konce dírky pomocí špendlíků a prořízneme dírku. Dbáme na to, abychom neprořízli nitě.