Šicí stroj Toyota

08.02.2011
Šicí stroje Toyota jsou moderní japonské šicí stroje, které do domácností přinášejí charakteristickou japonskou kvalitu. Šicí stroje Toyota a jejich historii blíže přibližuje tento článek.

V roce 1946 byla založena společnost na výrobu šicích strojů Toyota za přísného dohledu zakladatele Toyoty Kiichira Toyody. Pan Kiichiro Toyoda byl přesvědčen, že výrobky pro využití v domácnosti musí být "praktické, leč krásné". První šicí stroj Toyota s označením HA-1 byl tak vysoce ceněn, že bylo rozhodnuto, že šicí stroje Toyota budou vyráběny pod stejnou značkou jako automobily Toyota. Od té doby byly šicí stroje Toyota vyvíjeny pod hesly společnosti, jako byly "Prvenství v kvalitě", "Uživatelská přívětivost" a "Elegantní vzhled" se silným důrazem na "Ekologické uvědomění".


Šest let po založení společnosti Toyota bylo vyrobeno celkem sto tisíc šicích strojů. Díky počátečním úspěchům byl v roce 1953 představen první domácí šicí stroj Toyota, který šil cik-cak steh. Jednalo se o šicí stroj s označením TZ-3.
 

Šicí stroje Toyota v 60. letech


V roce 1962 získala Toyota H222 japonské ocenění za vynikající kvalitu designu. V témže roce nastaly ještě další události významné pro šicí stroje Toyota. Byl vyroben již milion kusů šicích strojů. Jednalo se o velký úspěch, který byl dokladem velkého zájmu o šicí stroje Toyota. Pro zajištění lepších exportních příležitostí otevřela Toyota v New Yorku obchodní zastoupení jako základnu pro vývoz šicích strojů do Spojených států.


Vedle obchodních a technologických úspěchů získávala Toyota i různá ocenění. Jedním z nich bylo uznání významného příspěvku k rostoucímu japonskému vývozu od japonského Ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu v roce 1964. V roce 1965 dosáhla produkce šicích strojů Toyota již 1.500.000 vyrobených kusů.


Podpora exportních aktivit se nezastavila u newyorského zastoupení, ale v roce 1966 Toyota otevřela své evropské obchodní zastoupení v Belgii. Produkce šicích strojů nadále vzrůstala, takže v roce 1968 již byly vyrobeny dva milionů šicích strojů Toyota. Rozvoj prodejních aktivit si vyžádal o dva roky později založení společnosti AISIN U.S.A., INC jako prodejní základny pro Spojené státy, a podobný krok učinila Toyota o rok později rovněž v Evropě, kde vznikla společnost AISIN EUROPE S.A.
 

Co přinesla 70. léta pro šicí stroje Toyota


Rok 1972 přinesl další rozvoj pro značku Toyota a její šicí stroje, a to na technologickém i obchodním poli. Na technologickém poli byl představen přenosný šicí stroj s elektronicky poháněným motorem. Na obchodním poli se Toyota rozhodla pro expanzi ve Velké Británii, kde založila společnost AISIN U.K. LTD, a v Austrálii, kde vznikla společnost AISIN AUSTRALIA PTY., LTD. Obě dvě společnosti byly založeny pro podporu a rozšíření prodejů šicích strojů Toyota v obou zemích. V průběhu celých 70. let vznikaly obchodní společnosti zaměřené na podporu a rozvoj prodeje šicích strojů Toyota v řadě dalších zemích.


Vedle obrovského obchodního rozvoje procházely šicí stroje Toyota také svým technologickým pokrokem. V roce 1976 se začal vyrábět první elektronický šicí stroj Toyota a byly vyrobeny celkem tři miliony šicích strojů Toyota. Rok 1979 přinesl první počítačový šicí stroj od Toyoty. 70. léta představovala pro Toyotu velmi šťastné a slibné období, během kterého prošla společnost velkou expanzí a zaváděním převratných novinek.
 

Šicí stroje Toyota a jejich další rozvoj v 80. letech


Rovněž 80. léta přinesla řadu úspěchů, ke kterým patří zahájení výroby šicích strojů s horizontálním chapačem. Z dlouhé řady dalších úspěchů můžeme zmínit ještě zahájení výroby domácích overlocků z roku 1988 či výrobu malých šicích strojů z roku 1987, které byly v roce 1990 doplněny o horizontální chapač.
 

Jaké technologické novinky charakterizovaly šicí stroje Toyota v 90. letech


Řadou vynikajících novinek byla prodchnuta i 90. léta. Z tohoto období stojí za zmínku výroba počítačového šicího stroje s funkcí vyšívání monogramů (1992) či představení série šicích strojů SEWIE, pro jejichž zkonstruování byly využity zkušenosti deseti tisíc uživatelů šicích strojů Toyota. Na konci 90. let, v roce 1999 bylo vyrobeno 10 milionů šicích strojů Toyota.


Šicí stroje Toyota jsou moderní japonské šicí stroje, které jsou vyráběny se zvláštním zřetelem na kvalitu, preciznost a jednoduchost ovládání. Díky těmto charakteristikám poskytují šicí stroje Toyota vysoce kvalitní služby při domácím šití. Více informací o šicích strojích Toyota naleznou zájemci v kategorii Šicí stroje Toyota.