Řešení závad

21.08.2008
V tomto článku se zabýváme základními závadami, které platí pro šicí stroje, a způsoby, jak je řešit. Má-li šicí stroj závažnou závadu, je nejlepší koupit si nový. Šicí stroje Lucznik jsou vhodnou alternativou.

Nejčastější problémy pro šicí stroje a jejich řešení
 
Problém

Příčina

Odstranění

Vrchní nit se trhá 1. Nesprávně navlečená vrchní nit
2. Velké napětí vrchní nitě
3. Příliš silná nit pro jehlu
4. Špatně upevněná jehla

5. Nit se namotala na dřík cívky
6. Poškozená jehla
1. Správně navlečte jehlu
2. Nastavte nižší napětí vrchní nitě
3. Zvolte silnější jehlu
4. Správně upevněte jehlu (plochou stranou k sobě)
5. Odmotejte nit
6. Vyměňte jehlu
Spodní nit se trhá 1. Nesprávně nasazený člunek

2. Špatně navlečená nit v člunku

3. Příliš velké napětí spodní nitě
1. Člunek vyndejte a zpět nasaďte správně
2. Zkontrolujte vytahování nitě z člunku
3. Zkontrolujte napětí nitě
4. Snižte napětí nitě
Vynechávání stehů

1.  Nesprávně nasazená jehla

2.  Poškozená jehla
3.  Nesprávná velikost jehly
4.  Špatně namontovaná patka

1.  Správně nasaďte jehlu
    (plochou stranou k sobě)
2.  Vyměňte jehlu
3.  Zvolte vhodnou jehlu k niti a látce
4.  Zvolte správnou patku
Jehla se láme

1. Poškozená jehla
2. Nesprávně nasazená jehla

3. Nesprávná velikost jehly pro látku
4. Nesprávná patka

1.  Vyměňte jehlu
2.  Správně nasaďte jehlu
    (plochou stranou k sobě)
3.  Zvolte vhodnou jehlu k niti a látce
4.  Zvolte správnou patku
Volné stehy 1. Nesprávně navlečená vrchní nit
2. Nesprávně navlečená spodní nit

3. Nesprávná volba: jehla/ látka/ nit
4. Nesprávné napětí nití
1. Zkontrolujte navlečení vrchní nitě
2. Navlečte spodní nit v souladu 
   s návodem
3. Zvolte vhodnou jehlu k niti
4. Seřiďte napětí nití
Svinování nebo krabacení látky 1.  Příliš tlustá jehla pro látku
2.  Nesprávná délka stehu
3.  Příliš velké napětí nití 
1. Zvolte tenčí jehlu
2. Upravte délku stehu
3. Snižte napětí nití
Nepravidelný steh

1. Špatná kvalita nití
2. Nesprávně navlečená nit v člunku


3. Tahání látky během šití

1.  Zvolte nitě lepší kvality
2.  Vyjměte člunek a správně navlečte nit člunku
3.  Netahejte látku během šití, nechte stroj podávat látku
Šicí stroj pracuje hlučně 1. Nenamazaný stroj
2. Na chapači a tyči jehly je nashromážděn prach z látky
3. Nesprávný olej
4. Poškozená jehla
1. Namažte šicí stroj dle návodu
2. Očistěte chapač a podavač dle návodu
3. Používejte výrobcem doporučený olej
4. Vyměňte jehlu
Šicí stroj běží těžce  V chapači jsou namotány zbytky nití Vytáhněte vrchní a spodní nit z vodítek stroje, otáčejte ručním kolem k sobě a od sebe a tím odstraňte zbytky nití. Namažte dle návodu.


O závadách pro overlocky se můžete dočíst v článku Řešení závad pro overlocky.