Reklamace, záruční servis

25.03.2009
Jak postupovat při závadě, jak uplatnit reklamaci, kdo zajišťuje záruční servis? Důležité informace, které mohou zajímat zákazníky, kteří si zakoupili šicí stroj. Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy z oblasti servisu a reklamací.

1) Jak postupovat v případě záručních oprav šicích strojů Lucznik?

Záruční opravy na nové šicí stroje Lucznik, je nutno uplatnit dle zákona u prodávajícího (= společnost, kterou máte uvedenu jako dodavatele na daňovém dokladu, kterým jste stroj zakoupili). Pokud je na Vašem dokladu o nákupu uvedena naše společnost OK business, s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno, je třeba uplatnit záruční opravu zde. Stroj je následně předán do autorizovaného servisu k záruční opravě.

Doporučujeme uschovat si krabici a polystyrenové výplně pro případnou reklamaci či opravu a zaslání k nám do autorizovaného servisu! V případě, že by zákazník již tento obal neměl, je nezbytné řádně vyplnit přepravní obalem okolo stroje ze všech stran např. zmačkanými novinami či bublinkovým materiálem, aby bylo vyloučeno poškození stroje.
V případě, že dojde k poškození stroje při přepravě v neoriginálním obalu, není možné tuto opravu uznat jako záruční!

V praxi to probíhá tak, že pokud má zákazník nějaký problém, nejprve doporučujeme zatelefonovat a zkonzultovat závadu telefonicky či mailem. Stává se, že problém vyřešíme i po telefonu. Vždy si připravte číslo faktury a datum nákup, dále značku a přesný typ stroje. Bez identifikace nákupu v naší společnosti není možné záležitost začít řešit.
Pokud nelze vyřešit radou, dohodneme se zákazníkem termín svozu stroje. Zákazník zabalí kompletní šicí stroj či overlock či jiný výrobek vč. původního příslušenství do originálního balení vč. polystyrenových výplní, přiloží kopii faktury, originál záručního listu a podrobný popis závady (při jakém typu práce se závada projevila, typ šitého materiálu, zda se závada projevuje stále nebo v jaké situaci apod.) My objednáme na naše náklady přepravní službu PPL a ta u zákazníka dobře zabalený a zalepený stroj vyzvedne.
Svoz vždy domlouváme se zákazníkem na daný den (min. 1 den předem) a je zapotřebí, aby byla nějaká zodpovědná osoba na předávající adrese v dohodnutý den celý den přítomna v čase mezi 8:00 – 18:00. Bohužel není možné zadat přesný čas vyzvednutí ani zajistit, aby řidič PPL zavolal (služba svozu se chová jinak než rozvoz).
Pokud zákazník nemá k dispozici originální krabici vč. kompletních polystyrenů, není možné svoz objednat a zákazník stroj musí dobře zabalit a zajistit dopravu do naší společnosti sám.
Jakmile je stroj opraven, odchází stroj na naše náklady (v případě oprávněné reklamace) zpět k zákazníkovi. O tom je zákazník informován mailem nebo telefonicky nebo formou sms.Zákazník tedy nemá v případě oprávněné reklamace žádné další výdaje či starosti.
V případě neoprávněné reklamace je samozřejmě nezbytné náklady s opravou, příp. náhradními díly a přepravou stroje tam a zpět přefakturovat.
Pokud to zákazníkovi lépe vyhovuje, může odeslat stroj sám nebo jej osobně doručit na adresu OK business, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

Doba opravy je v současné době v průměru cca 1 týden, přestože ze zákona je lhůta pro vyřízení 30 dnů.
Tyto podmínky platí výhradně pro Českou republiku pro značku Lucznik.
2) Jak postupovat, když chci v záruční lhůtě reklamovat šicí stroj jiné značky, zakoupené na Ráji šití.cz:  BERNINA, BROTHER, JANOME, ZETINA,  apod.

Kontaktujte prosím naši společnost na telefonním čísle 541 592 561, 725 505 344 nebo mailem na adrese obchod@raj-siti.cz.  Nejprve je třeba zkonzultovat závadu. Stává se, že problém vyřešíme i po telefonu či mailu. Pokud nelze vyřešit telefonickou radou, sdělíme Vám další postup.3) Mohu opravit šicí stroj v záruční době v jiném servise?

Záruční opravy je nutno uplatnit po dobu záruční lhůty dle zákona u prodávajícího, tzn. u naší organizace OK business, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, pokud byla naše společnost prodejcem a je uvedena na prodejním dokladu. Pokud necháte opravit šicí stroj u jiné servisní organizace, dojde k porušení záručních podmínek a zákazník přijde o záruku.
Po ukončení záruční lhůty je možno se obrátit na kterýkoliv jiný servis šicích strojů dle přání zákazníka. Šicí stroje by měl být schopen opravit každý kvalifikovaný a zkušený servis.4) Koupil/a jsem šicí stroj Lucznik z nové modelové řady u jiného prodejce. Mohu se obrátit v záruční lhůtě přímo na vás, když jste výhradní zastoupení?

Pokud byl zakoupen stroj u jiného prodejce, je nezbytné se obrátit dle zákona v záruční lhůtě na něj. Tam Vám běží záruka a prodejce má zodpovědnost za vady a servis. V opačném případě riskujete, že přijdete o záruční opravy a budete muset případné opravy hradit.