Knoflíkové dírky – druhy a rozdíly

23.05.2016
Jak obšít knoflíkovou dírku na šicím stroji? Čtyřkroková knoflíková dírka, automatická jednokroková knoflíková dírka a senzorická (jednokroková) knoflíková dírka. Seznamte se s jejich přednostmi a zjistěte, se kterou budete nejšťastnější.

Pojďme se spolu podívat na knoflíkové dírky.

Knoflík je beze sporu skvělý vynález a už i malé děti ho umí zapínat. Ale každý knoflík, aby byl funkční, musí mít svou knoflíkovou dírku, a tu je potřeba nějak ušít. Jen někteří jsou schopni dírky dokonale vypracovat ručně nebo na stroji, který není vybaven příslušným šicím programem. Všichni ostatní rádi využijí nabízené možnosti předprogramovaných knoflíkových dírek.
U všech typů strojů i u všech druhů naprogramovaných dírek platí, že se každý uživatel musí seznámit s návodem ke svému stroji a látku s předkreslenou dírkou vložit pod jehlu v místě, kde v jeho případě začíná vyšívání dírky.

Symbol pro čtyřkrokovou knoflíkovou dírku, který najdete mezi šicími programy šicího stroje
4-kroková knoflíková dírka


Symbol pro automatickou - jednokrokovou knoflíkovou dírku
Automatická knoflíková dírka

 

Příklad několika typů automatických knoflíkových dírek. Tvarů a druhů je ještě více, liši se model od modelu.
Knoflíkové dírky

 

Obšívání knoflíkových dírek - šicí stroje

Čtyřkroková knoflíková dírka

Amelia Součástí i těch nejjednodušších strojů dnes už standardně bývá tzv. 4kroková neboli poloautomatická knoflíková dírka, kdy stroj za pomoci speciální patky obšije každou ze stran dírky zvlášť a to je také postupně potřeba na stroji nastavovat. V praxi je to tak, že se nastaví délka stehu (je označena symbolem dírky) a na voliči stehů symbol jednotlivých stran dírky. Délka delších stran dírky je určena nejenom předkreslením dírky na látku podle velikosti knoflíku, ale i tím, jak se nám podaří stroj přesně při šití zastavit. Nezřídka se stává, že je jedna strana o drobek delší než druhá, anebo že je na kratších koncích - závěrech dírky rozdílný počet stehů a tím dírka působí malinko nepravidelně. Chce to prostě cvik a párkrát si šití nanečisto zkusit.
Krásným příkladem šicího stroje s 4krokovou knoflíkovou dírkou je např. šicí stroj Lucznik 2005 Amelia II

 

Automatická knoflíková dírka

Šicí stroj Lucznik Helena 2060Stroje s možností automatické knoflíkové dírky umožňují ušití dírky v jednom kroku. V příslušenství mají vylepšenou patku, do které se vloží vzorový knoflík a mechanismus podle něj sám ohlídá ideální délku dírky. Obvykle se jenom nastaví program a nic dalšího už se nastavovat nemusí. Šití všech stran dírky probíhá v jednom sledu bez pozastavování stroje. Elektronické stroje dokonce nabízí několik typů knoflíkových dírek a bývají mezi nimi i dírky s širšími stehy, které lze využít na silnější materiály nebo větší knoflíky.
Automatickou dírku lze vyšít třeba na tomto stroji šicí stroj Lucznik 2040 Karolina, krásné dírky více tvarů vytvoříte na elektronickém stroji Lucznik 2060 Helena

Senzorická knoflíková dírka

šicí stroj Juki DX7Některé elektronické šicí stroje mají ještě další vylepšení – senzorické vyšívání knoflíkových dírek. Speciální patka se nasadí na držák patky a ještě se propojí zabudovaným konektorem senzoru s elektronikou stroje. Obě strany dírky se šijí stejným směrem a je tak docíleno optimálního poměru pravé a levé části dírky. Čidlo hlídá ideální posun látky pod patkou vzhledem k její tloušťce nebo pevnosti. Navíc tato patka pro šití senzorových knoflíkových dírek bývá složena ze dvou částí, mezi které se látka vloží a je při práci ještě lépe fixována a posunována. Dají se tak šít i problémové materiály (např. hedvábí), knoflíkové dírky vedené kolmo přes šev nebo dírky příliš blízko u okraje látky. To vše přispívá k naprosto dokonalé vizáži dírek.
Příkladem stroje se senzorickým vyšíváním knoflíkové dírky je šicí stroj Juki HZL - DX 7
 

Automatická vs. senzorová knoflíková dírka – shrnutí

Obě dírky jsou jednokrokové, elektronické stroje nabízí více možností a tvarů. Krásná automatická dírka je při šití se senzorovým systémem ještě více zdokonalená. Zatímco první má konstantní počet stehů vzhledem k délce dírky a může při šití stran dojít k malinké odchylce, u druhé k tomu nedochází, protože počet stehů přizpůsobuje materiálu, jeho tloušťce a posunu.
Pokud tedy vyžadujete dokonalost, profesionální zpracování, úsporu času a nenáročné ovládání, rozhodně se vyplatí zainvestovat do dražšího stroje se senzorovým systémem šití knoflíkových dírek.

Věděli jste, že když vyšíváte knoflíkovou dírku na pružné materiály, musíte použít pomocnou nitku, aby dírka lépe držela tvar a nevytahovala se? K přesnému vedení nitky slouží drobné výčnělky na kratších stranách patky pro šití knoflíkové dírky. Tato pomocná nit je ve výsledku schovaná pod šitím a zatáhne se a zasukuje do rubu.