Jak seřídit šicí stroj s kyvným chapačem

08.04.2013
Máte doma šicí stroj, ale výsledný steh nevypadá úplně dokonale? Tvoří se smyčky nebo vynechává steh? Lámete si hlavu, co s tím? Ve většině případů nemusí jít o chybu stroje. Více informací se dozvíte v následujícím článku.

Při šití se každému někdy stane, nejen začínajícím uživatelům, ale i zkušeným švadlenám, že stroj začne „zlobit“ – např. smyčkovat, vynechávat steh atp. Nyní je třeba zjistit, zda se jedná o uživatelskou chybu, ať již vědomou či nevědomou nebo o chybu stroje a podle toho zavolat servisního technika nebo poslat šicí stroj na opravu. Dáme Vám radu, jak stroj zkontrolovat a seřídit, abyste neplatili zbytečný servisní zásah, pokud je váš stroj v pořádku a jen z neznámého důvodu dělá neočekávané věci.

•    Zapněte stroj do zásuvky, dorazte pořádně všechny vidlice a zástrčky. Pokud má stroj vypínač, stroj zapněte.

•    Nastavte šicí stroj do základní pozice: ručním kolem točte směrem k sobě, až se jehla dostane do nejvyšší polohy.

•    Nastavte napětí horní nitě na č. 4 (na čísle 0 nebo 9 stroj opravdu nešije).

•    Nastavte rovný steh a délku stehu např. na č. 3.

•    Polohu jehly srovnejte na střed, pokud to váš stroj umožňuje.

•    Použijte odpovídající nitě kvalitou a tloušťkou šitému materiálu – polyesterové na polyesterové či směsové materiály, bavlněné na bavlnu atp. Použijte nahoře i dole stejné nitě! Nitě musí být nové a kvalitní. Staré nitě se rády trhají - stárnou a mohou být zteřelé. Různá kvalita a síla nití nahoře a dole může rovněž zlobit.  Nepoužívejte nitě nevhodné pro šicí stroje pro domácnost jako např. nitě s nopky, nitě čalounické atd. Více informaci o použití vhodných nití najdete v návodu na obsluhu.

•    Vyvlékněte a znovu navlečte horní nit (nit může být mimo talířky napětí, aniž jste to zaregistrovali).

•    Vyměňte jehlu za novou správného typu a tloušťky! Jehla musí být zasunuta na doraz!
(Nedbejte na to, že vypadá v pořádku. Může být naražená nebo ohnutá a není to vidět – častá příčina problémů).
Jehly musí rovněž odpovídat šitému materiálu typem použité jehly a také tloušťkou jehly:
o    tkaný materiál - jehly s ostrou špičkou označené standard nebo universal
o    úplety, tričkovina – jehly strečové se zakulacenou špičkou (nevynechává steh a nepřesekává vlákna)
o    riflovinu – jehly jeans
Více informací ke správnému použití jehel dle šitého materiálu naleznete v návodu na obsluhu.

•    Zkontrolujte kyvný chapač dle návodu na údržbu v návodu na obsluhu a vyčistěte jej od zatržených nití či jiných nečistot – prachu a cucků z nití
o    rozložte chapač dle obrázku v návodu či video na našich stránkách na tomto prokliku

o    zkontrolujte, zda tam není zatržená nit či prach a odstraňte ji (velmi častá příčina problémů)
o    složte chapač dle obrázku v návodu či videa na našich stránkách na tomto prokliku
Při složení chapače si můžete položit stroj tzv. na záda, bude se Vám chapač lépe skládat.

•    Znovu navlečte spodní nit – cívku s nití do člunku tj. cívkového pouzdra (nit by se měla z cívky odvíjet proti směru hodinových ručiček.)

•    Nit musí být vedena za "napínacím plíškem"

•    Zkontrolujte správné napětí spodní nitě v cívkovém pouzdru- podívejte se na video našich stránkách na tomto prokliku.

•    Zkušební materiál na šití by měla být běžná látka jako např. kousek plátna atp., ne silné nebo problémové materiály

•    Test provádějte nejprve na rovném stehu, potom teprve klikatě příp. následně další typy stehů. Podle typu stehu musíte nastavit délku evet. šířku stehu.

•    Seřiďte případně napětí horní a spodní nitě, pokud provázání neodpovídá dle návodu na obsluhu (závisí na použitých nitích a šitém materiálu)

Gratulujeme, nyní je váš šicí stroj správně seřízený a měl by pěkně šít.

Pokud nešije stále stroj optimálně, přestože jste prošli uvedený postup pro jistotu 2 x za sebou, a to všechny řádky, ne jen jeden řádek!, tak najděte fakturu  a zavolejte prodejci. Ten řekne, jak dál postupovat.

Pokud vám stroj šije "na prázdno", vše jste udělali správně, stroj svítí, motor jede, ale jehla se nepohybuje, překontrolujte si prosím postavení kolíku pro cívkování spodní nitě. Kolík musí být přepnutý v poloze vlevo. Pokud je stroj přepnutý na cívkování, je jehelní tyč vyřazená z provozu.
 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

NEPOSÍLEJTE STROJ AUTOMATICKY BEZ TELEFONICKÉ KONZULTACE PRODEJCI! Vyčkejte nejprve pokynů technika či prodejce. Řada závad se dá vyřešit po telefonuČasto je důvodem špatně založená jehla, stroj nešije, protože není zapnutý, zatržená nit v chapači atd.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PŘI ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI:

- PŘED PROVEDENÍM JAKÉKOLIV ZMĚNY PŘI ŠITÍ (jako např. volba typu stehu, nastavení stroje jako délka, šířka stehu, začínáte šít, končíte se šitím a chcete vytáhnout nitě atd.) JE NEZBYTNÉ VŽDY NEJPRVE ZVEDNOUT JEHLU RUČNÍM KOLEM DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. 

- RUČNÍM KOLEM SE TOČÍ VÝHRADNĚ K SOBĚ, NIKDY DOZADU. POUZE PŘI DODRŽENÍ TÉTO ZÁSADY SE VÁM NEBUDE ZATRHÁVAT NIT V CÍVKOVÉM POUZDŘE A STROJ BUDE FUNGOVAT BEZPROBLÉMOVĚ.Video: Rozložení kyvného chapače
Video: Složení kyvného chapače šicího stroje


Video: Seřízení napětí spodní nitě