Šicí stroje, vyšívací stroje a overlocky z Ráje šití

Potřebujete poradit?

725 505 344 (Po–Čt: 9–17, Pá: 9–15)

Tohle se ti bude líbit

Košík

0

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Jak se naučit šít - škola šití

Jak se naučit šít - škola šití I.

15.12.10 35185x přečteno

SdílejteVítejte v rubrice Jak se naučit šít - škola šití I. V rubrice Jak se naučit šít - škola šití I. poskytujeme rady pro obvyklé i méně obvyklé postupy při šití na šicích strojích. Na tomto místě naleznete informace a inspiraci jak přišívat knoflíky, jak obšívat knoflíkové dírky, jak šít s dvojjehlou, jak šít různé druhy stehů, apod. Rady na této stránce vycházejí z pracovních postupů pro různé druhy šicích strojů, proto je třeba při aplikaci postupů uvedených na této stránce postupovat obdobně a přibližně. Nevíte-li si rady, hledejte radu u nás.

Jak se naučit šít - škola šití I.

Škola šití I. - jak se naučit šít
 

Začínáme šít ...

Jak navléci horní nit?

Při navlékání horní nitě nejprve zvedneme páčku šicí patky. Posléze otočíme ručním kolem směrem k sobě a zvedneme tak jehlu do nejvyšší polohy. 

Nakonec navlečeme nit do stroje následovným způsobem: Uchopíme nit a táhneme ji ze špulky nasazené na držáku špulky. Nit postupně provlečeme okolo napínacího disku navíjení člunkové cívky chapačem horní nitě. Nit obtočíme okolo háčku nenápadně vyčnívajícího z krytu stroje nad držákem jehly a vedeme nit opět směrem nahoru, kde ji provlečeme ovládáním napnutí nitě. Nit opět vedeme směrem dolů a provlečeme ji vodítkem nitě. Potom nit prostrčíme uchem jehly a nit je navlečená.

Pro lepší představu jsme pro Vás natočili video Navlékání niti šicího stroje Lucznik:

 Jak nabrat spodní nit?

Při nabrání spodní nitě musíme nejdříve zvednout páčku šicí patky. Levou rukou volně uchopíme nit, která je navlečená v jehle, a pravou rukou postupně otáčíme ručním kolem směrem k sobě, dokud se jehla nedostane do nejvyšší polohy. Zlehka vytáhneme horní nit a sebereme spodní nit, která se objeví v otvoru jehly šicí desky. Potom společně vytáhneme horní i spodní nit směrem dozadu pod šicí patkou a ponecháme asi 15 cm volných.

Jak šít přímý steh

Přímý steh je jeden ze dvou základních druhů stehů. Při šití přímého stehu je zapotřebí nejprve zvolit požadovaný druh přímého stehu.
Nabídka přímých stehů se liší stroj od stroje stejně, jako způsob nastavování stehů. Některé stroje umožňují nastavení pomocí otočného voliče, dotykového displeje či tlačítek. Vybírat rovněž můžeme z více druhů přímého stehu. Vedle přímého stehu lze zvolit i trojitý přímý elastický steh, některé stroje rozlišují přímého stehy také podle polohy jehly, apod.

Pracovní postup:

Před zahájením šití bychom neměli zapomenout na správné umístění jehly a šicí patky.
Po nastavení stehu spustíme patku a nastavíme vhodnou délku stehu. Pro nastavení délky stehu platí jednoduché pravidlo. Čím máme silnější látku, jehlu či nit, tím delší musí být i steh.
Pro zpevnění švu stiskneme tlačítko zpětného šití a lehce sešlápneme regulátor otáček.
Následně uvolníme tlačítko zpětného šití a začneme šít směrem dopředu. Při dopředném šití sešláneme silněji regulátor otáček.
Při skončení šití zastavíme stroj a vyšlápneme regulátor otáček.
Pro ukončení stehu na konci látky použijeme na úseku cca 1 cm funkci zpětného šití. Tím dosáhneme zpevnění konce švu.
Nakonec je třeba vytáhnout látku ze stroje. Po zastavení šicího stroje umístíme jehlu do nejvyšší polohy, zvedneme patku a potom látku jemně zatáhneme směrem doleva, tedy směrem od šicího stroje.
Při vytahování látky nesmíme zapomenou na nitě, kterými je látka spojena se šicím strojem. Tyto nitě je zapotřebí odstřihnout. Z praktických důvodů jsou dnešní šicí stroje obvykle opatřeny ořezem nitě, který využijeme právě v tomto případě. Ořez nitě nám tak ušetří komplikované uchopování nůžek a nabírání nití nůžkami.

Jak změnit směr šití

Při změně směru šití zastavíme šicí stroj v místě, ve kterém chceme změnu šití provést. Při změně směru šití musí jehla zůstat v látce.
Zvedneme patku a látku pootočíme tak, aby šicí stroj šil novým směrem.
Spustíme patku a pokračujeme v šití novým směrem.

Jak šít klikatý steh

Klikatý steh je druhým stehem ze dvou základních stehů, které šicí stroje nabízejí. Při šití klikatým stehem postupujeme podobně jako v případě přímého stehu. Na voliči nastavíme vhodný klikatý steh podle šířky a potom nastavíme vhodnou délku stehu.
Na začátku a na konci je doporučováno použití přímého stehu.

Šití dvojjehlou

Pro šití dvojjehlou potřebujeme standardní patku (pro klikatý steh). Díky dvojjehle lze šít i dvoubarevné vzory a to při použití dvou špulek nití - každá jiné barvy.
Nejprve nasadíme dvojjehlu obdobně jako klasickou jehlu a oba dva sklopené držáky špulek nití vytáhneme nahoru a nasadíme dvě stejně zaplněné špulky nití.
Poté obě dvě nitě navlečeme přes vodítka nitě stejně jako, když šijeme obyčejnou jehlou. Nakonec každou nit navlečeme do jedné jehly v dvojjehle a můžeme šít. Dvojjehla vytvoří zajímavý dekorativní steh.

Přišívání knoflíků (podle postupu platného pro šicí stroj Lucznik Lidia)

Nejprve je třeba nastavit šicí stroj odpovídajícím způsobem, tzn. otočný přepínač tvaru stehu je třeba nastavit na 4, 5, na šicí stroj je nutné nasadit patku na přišívání knoflíků a délka stehu musí být nastavena na 0. Pomocí patky na přišívání knoflíků lze přišívat knoflíky až do střední velikosti. Pro tento účel slouží klikatý steh. Šířka klikatého stehu by měla odpovídat vzdálenosti mezi otvory knoflíku.

Pracovní postup:

1) Nasadíme patku na přišívání knoflíků
2) Vezmeme do ruky krejčovskou křídu a na látce si vyznačíme přesnou polohu knoflíku
3) Položíme knoflík na značku a pevně ho zajistíme přiložením patky na přišívání knoflíků
4) Před šitím pomocí ručního kola zkontrolujeme, je-li boční pohyb jehly seřízen tak, aby přesně seděl na dírky v knoflíku. V případě, že tomu tak není, musíme upravit nastavení otočným ovladačem tvaru stehu.
5) První stehy uděláme ručním kolem, abychom zabránili poškození jehly
6) Malou rychlostí ušijeme 6 - 7 stehů
7) Nitě odstřihneme na délku asi 20 cm, vytáhneme horní nit na rubovou stranu šitého kusu a uzlíky nitě svážeme k sobě.

Máme-li knoflík se čtyřmi dírkami, posuneme látku s knoflíkem a v druhých dvou dírkách ušijeme opět 6 - 7 stehů.

Poloautomatické obšívání knoflíkové dírky

Poloautomatické obšívání knoflíkové dírky probíhá ve čtyřech základních krocích, které představují obšití vždy jedné strany knoflíkové dírky. Před zahájením obšívání knoflíkové dírky nastavíme otočný volič, případně jiný ovladač podle typu šicího stroje, na první pozici. Zpravidla se jedná o levý širší okraj knoflíkové dírky. Nastavíme odpovídající délku stehu a nasadíme šicí patku na obšívání knoflíkových dírek.
Při regulaci délky stehu nastavíme otočný volič na 0, budeme-li chtít ušít užší stehy. Hladký steh se hodí pro vytváření knoflíkových dírek na tenkých látkách. Otočný volič délky stehu nastavíme na 1 pro ušití širších stehů. Širší stehy se hodí pro obšívání knoflíkových dírek na silných látkách.
Dále nastavíme otočný volič nastavení napnutí nitě na odpovídající napětí, u některých strojů je doporučováno 3-5.
Před zahájením práce si vyzkoušíme obšívání knoflíkové dírky na kousku látky a provedeme případnou regulaci nastavení. Při regulaci nastavení můžeme využít výše popsaný postup regulace nastavení při automatickém obšívání knoflíkové dírky. Zkouška obšívání knoflíkové dírky nám pomáhá v dosažení co nejlepšího výsledku.

Pracovní postup:

Pracovní postup začneme vyznačením knoflíkové dírky na látce. Použít můžeme např. krejčovskou křídu. Šoupátko na patce pro obšívání knoflíkových dírek vytáhneme v před a značení na patce srovnáme se značkou na látce. Po srovnání značek spustíme šicí patku dolů.

1. krok

Otočný přepínač tvaru stehu nastavíme na první pozici poloautomatické knoflíkové dírky. Nyní je vše připraveno pro zahájení šití. Sešlápneme tedy elektronický regulátor otáček a zahájíme šití. Šijeme směrem vpřed, dokud se nedostaneme k přední značce knoflíkové dírky. Na této značce zastavíme šicí stroj a ponecháme jehlu v dolní poloze na levé straně.

2. krok

Otočný přepínač tvaru stehu nastavíme na druhou pozici poloautomatické knoflíkové dírky. Opět zahájíme šití a ušijeme čtyři až šest stehů. Potom opět zastavíme šicí stroj. V tomto okamžiku musí být jehla v dolní pozici na pravé straně.

3. krok

Otočný přepínač tvaru stehu nastavíme na třetí pozici poloautomatické knoflíkové dírky a znovu zahájíme šití. Tentokrát šijeme opačným směrem než v případě první (levé) části knoflíkové dírky. Šijeme tak dlouho, dokud se nedostaneme k zadní značce knoflíkové dírky. V tomto místě zastavíme šicí stroj a dbáme na to, aby jehla byla v horní pozici na pravé straně.

4. krok

Otočný přepínač tvaru stehu nastavíme na druhou pozici poloautomatické knoflíkové dírky, neboť druhá pozice poloautomatické knoflíkové dírky slouží pro šití druhé a čtvrté části knoflíkové dírky. Ušijeme čtyři až šest stehů a zastavíme šicí stroj. V tomto okamžiku musí být jehla nahoře na levé straně.

Po ušití knoflíkové dírky odebereme látku ze šicího stroje. Před zadní závorku ušití knoflíkové dírky dáme jehlu, abychom zabránili mylnému prořezání knofíkové dírky. Po tomto zabezpečení opatrně pomocí nože či prořezávače knoflíkových dírek prořízneme knoflíkovou dírku.

Šití do pravého úhlu

Při šití do pravého úhlu je nutné dodržet vzdálenost 1,6 cm od okraje látky. Jakmile bude okraj látky umístěn ve stejné výšce jako značka rohu na stehové desce, je třeba zastavit stroj. Poté otáčíme ručním kolem k sobě, dokud se jehla nezapíchne do látky.
Pomocí páčky šicí patky zvedneme šicí patku a otáčíme látku tak dlouho do požadovaného směru, až se okraj látky překrývá se značkou 1,6 cm na stehové desce. Pak položíme šicí patku zpět a můžeme pokračovat v šití.

Slepý steh

Pro šití slepým stehem potřebujeme speciální patku pro slepý steh. Nejprve přehneme látku tak, aby rub látky byl úplně nahoře. Poté dáme látku pod šicí patku a točíme ručním kolem dokud se jehla nepřesune úplně vlevo.
Sklad látky musí být propíchnut, pokud není, je třeba seřídit šířku stehu. Vodítko patky musí přesně doléhat na sklad látky. Je třeba šít pomalu a látku vést podél hrany vodítka. Šití slepého stehu vyžaduje praxi - ne všem se to napoprvé podaří.

Jak na všívání zipů?

Určitě už se vám to stalo. Zip, který už nejde zapnout a je třeba ho vyměnit. Pro všívání zipů se používá patka pro všívání zipů, která bývá součástí základního příslušenství u šicího stroje. Zipy se všívají klasickým rovným stehem. Patku lze nasadit s polohou vlevo nebo vpravo. Nejprve nasadíme patku do levé polohy pro šití pravé strany zipu.
1. Přiložíme zip na látku příp. ho přišpendlíme.
2. Pod šicí patkou musí jehla míjet zip na pravé straně.
3. Pravou stranu zipu je třeba přišít co nejtěsněji u zubů.
4. Zároveň přišijeme látku těsně u zipu.
5. POZOR: Je třeba zvednout šicí patku a rozepnout zip dřív, než se patka dostane k jezdci na zipu!
6. Nyní nastavíme patku do pravé polohy pro šití levé strany a tuto stranu ušijeme stejně jako pravou.

Zaujaly vás naše rady, tipy a návody na šití? Potom by vás mohly zajímat další návody Jak se naučit šít - škola šití II.

Nejoblíbenější

ČlánkyKontakty

Kontakty

23.04.2014

OK business, s.r.o. je společnost působící na trhu od roku 2003. Obchodní zkušenosti včetně zahraničních se však datují od roku 1990. Jsme zkušený provozovatel několika internetových obchodů. Na www.raj-siti.cz nabízíme šicí stroje, vyšívací stroje, overlocky, coverlocky, mandly, plotry, příslušenství, galanterii, náhradní díly a další zboží značek jako Veritas, Lucznik, AEG, Singer, Brother, Janome, Bernina, Juki, Babylock, Pfaff, aj. U značek Veritas a Lucznik jsme autorizovaný dovozce. Provozujeme také internetový obchod www.sici-stroje-veritas.cz, www.mandly.cz, www.lucznik.cz, www.ok-produkt.cz a další eshopy.

Číst více
Řešení problémůJak na správné napětí horní i spodní nitě?

Jak na správné napětí horní i spodní nitě?

11.07.2016

Také se vám smyčkuje při šití nit? Věděli jste, že chyba nemusí být v šicím stroji, ale jen v chybně seřízeném napětí horní či spodní nitě? Poradíme vám, jak na to!

Číst více

Líbil se vám tento příspěvek? Pošlete ho dál...Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Potřebujete poradit?

725 505 344 (Po–Čt: 9–17, Pá: 9–15)
Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.